Ostatni Dzień Wspólnoty Rejonowej Łódź-Śródmieście w bieżącym roku pracy Domowego Kościoła (2012/2013) przypadł na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (niedziela 12 maja 2013 r.). Po raz kolejny spotkaliśmy się w kościele p.w. św. Teresy i św. Jana Bosko, przy którym istnieje najwięcej (sześć) kręgów z naszego rejonu. Tradycyjnie, świętowanie rozpoczęliśmy od udziału w mszy o godzinie 10, celebrowanej tego dnia przez księdza Łukasza Woźniaka. W homilii ksiądz nawiązał do drugiego czytania (Ef 1,17-23) i fragmentu Ewangelii (Łk 24,46-53), zwracając uwagę na nasze synostwo względem Jezusa i powołanie do świętości (świętość w miłości, a miłość w Jezusie). Pod koniec mszy miała miejsce bardzo radosna uroczystość.

{jcomments on}


Najpierw celebrans poprosił o powstanie wszystkich obecnych członków Domowego Kościoła, w celu zaprezentowania się całej wspólnocie eucharystycznej. Następnie zgromadzeni byli świadkami przyjęcia do deuterokatechumenatu członków najmłodszego zawiązanego przy parafii kręgu.


Po agape w kawiarni duszpasterstwa akademickiego, spotkaliśmy się w sąsiadującej z kawiarnią kaplicy, by wysłuchać konferencji księdza Woźniaka na temat „Kościół apostolski według wyznania wiary”. Ksiądz Łukasz rozpoczął od zwrócenia uwagi na zagrożenie, jakim jest atak świata zlaicyzowanego, a także urzeczywistniający się współczesny totalitaryzm, polegający na deformacji obyczajowej, unicestwieniu właściwego widzenia powołania i redukcji obrazu człowieka. Ksiądz wymieniał liczne troski tego świata, które mogą odciągać nas od naszego powołania do bycia w Kościele apostolskim. I przeciwnie – odpowiadanie sobie na pytanie, kim jesteśmy jako Kościół apostolski, pozwala na niewchodzenie w cień tego świata.

Kościół apostolski rozpoczyna się wraz z testamentem Jezusa wypowiedzianym z krzyża (J 19, 25-27) oraz wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Gdyby nie Jezus-Kyrios(Pan), nie odzyskalibyśmy naszego życia, natury boskiej, nadal posiadalibyśmy naturę świata (Nie jesteśmy więc już tylko ludźmi, lecz dziećmi Bożymi i ludźmi niebiańskimi, bo staliśmy się uczestnikami Boskiej natury – z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do Ewangelii św. Jana, księga 11, 11). Jezus przekazał apostołom i nam wszystkich swoją misjęw czasie ostatniej mowydo uczniów (J 15,16): iść i owoc przynosić, i by owoc nasz trwał. Poprzez sakramenty, ale także poprzez katechezę. Na koniec ksiądz Woźniak ponownie odniósł powołanie apostolskie do sytuacji obecnej, w której bardzo wyraźnie powraca pogaństwo: chrzci się, ale nie ewangelizuje. Dlatego winniśmy wychodzić poza własny, wygodny krąg i ewangelizować: w rodzinie, w miejscu zamieszkania, nauki, pracy.

Po konferencji, w namiocie spotkania było nam dane zetknąć się zeSłowem Bożym z drugiego wersu, drugiego rozdziału, Drugiego listu do Tymoteusza (…co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych).

W dalszym przebiegu Dnia pojawiło się odstępstwo od schematu dotychczasowych Dni Wspólnoty – zamiast spotkań w grupach, Magdalena Kopeć, z pary animującej krąg przy klasztorze ojców dominikanów, zaprezentowała temat „Wychowanie do życia w rodzinie – przedmiot szkolny”. Spotkanie zakończyło odmówienie drugiej tajemnicy chwalebnej Różańca: Wniebowstąpienie Pana Jezusa oraz prezentacja prac plastycznych dzieci, wykonanych pod opieką członków młodzieży oazowej.

Magdalena i Witold Kopciowie, krąg DK przy klasztorze ojców dominikanów w Łodzi

KILKA ZDJĘĆ

Joomla templates by a4joomla