W IV niedzielę Wielkiego Postu (10 marca) spotkaliśmy się w kościele p.w. św. Teresy i św. Jana Bosko by przeżywać Dzień Wspólnoty Rejonowej Łódź-Śródmieście. Mszę świętą, rozpoczynającą Dzień, celebrował proboszcz ks. Andrzej Turbacz. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na mylący, zwyczajowy tytuł przypowieści o synu marnotrawnym, która winna raczej być nazywana przypowieścią o miłosiernym Ojcu.


{jcomments on}


Dzięki temu łatwiej dostrzegalna byłaby istota owej paraboli: …wolność i miłość na miarę Boskiej wszechmocy, a nie ludzkiej małoduszności. Po mszy tradycyjnie spotkaliśmy się na agape w przykościelnej kawiarni „U Pana Boga za piecem”. Przyszedł czas na swobodne rozmowy, dzielenie się życiem i zadzierzganie więzi między uczestnikami różnych kręgów, skupionych w naszym rejonie. Kolejnym punktem programu Dnia Wspólnoty była katecheza, którą również wygłosił ks. Turbacz. Rozpoczął od nazwania Kościoła ósmym sakramentem, co uzasadnił stwierdzeniem, iż Kościół jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Ks. Turbacz rozwinął swoją myśl, przypominając i wyjaśniając przymioty Kościoła (jeden, święty, powszechny), po to by zwrócić uwagę na nasze powołanie (przez chrzest) do świętości i zbawienia, co jest możliwe do realizacji we wspólnocie – właśnie w Kościele. Dzieje się tak jako że Kościół jest miejscem dawania świadectwa, a także miejscem w którym dokonuje się zbawienie w Euharystii (zbawienie hodie – dziś). Następnie ksiądz podkreślił kwestię obecności Ducha Świętego w Kościele, co skutkuje darami i charyzmatami w całej ich różnorodności. Na zakończenie ks. Turbacz przestrzegł przed zawężaniem rozumienia Kościoła jedynie jako sklerykalizowanej struktury i przypomniał o kapłaństwie powszechnym, będącym pochodną misji apostolskiej: wszyscy jesteśmy kapłanami.

W Namiocie Spotkania modliliśmy się posilając się Słowem Bożym: 1 Kor 12, 12-28. Po tym nastąpiły spotkania w grupach. Na koniec znów zebraliśmy się wszyscy w kaplicy, po to by móc zapoznać się z prezentacjami grup młodzieżowych (tematy prezentacji: „okręt”,  „lud pielgrzymujący”, „Ciało Chrystusa”) i wspólnie wziąć udział w prezentacji-zabawie na temat arki Noego. Dzień Wspólnoty zakończyło wspólne odmówienie dziesiątki różańca w intencji kardynałów i konklawe.

Marysia i Jacek Golańscy
DK śródmieście

Kilka zdjęć :)

Joomla templates by a4joomla