Zdjęcie użytkownika Ruch Światło-Życie archidiecezji łódzkiej.

"Dbać o własny rozwój w służbie innym"

Kim jest animator? Jaka jest jego rola? Czy jest potrzebny? A właściwie jak bardzo jest potrzebny? Można zadać jeszcze wiele innych pytań, które zawsze pojawiają się na pewnym etapie formacji oazowicza. Animator również potrzebuje formacji! Dlatego też 25 lutego 2017 roku stał się ważnym dniem, szczególnie w rejonie koluszkowskim. Właśnie wtedy odbył się pierwszy Dzień Wspólnoty Diakonii naszego rejonu. Animatorzy z Bedonia, Kurowic i Koluszek razem! Wszystko oscylowało wokół tematyki: Światło - Życie. Bo animator to ktoś, kto żyje w świetle. Ktoś, kto daje od siebie. Ale żeby dawać, wcześniej trzeba wiedzieć skąd brać! 🙂 Celem zaś powinna być dążność do jedności światła i życia. 

Świetny i święty czas. Modlitwa, spotkania w grupach, Eucharystia, dzielenie się doświadczeniami, uśmiech i drugi człowiek. Duch Święty działa! 

A to nie ostatni taki dzień u nas! Następne spotkanie już w marcu! Czekamy z niecierpliwością! 

>> GALERIA <<

Zdjęcie użytkownika Ruch Światło-Życie archidiecezji łódzkiej.

 

Na spotkaniach w grupach pracowaliśmy metodą wyznań wiary. To doskonałe świadectwo naszego życia: 

 

Ja byłem umarły, ale Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, oddał ze mnie życie. Chrystus mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie w ofierze, dlatego też jestem teraz światłością w Panu. Nie miłuję słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Jestem Jego dziełem, znam Go, zachowuję Jego przykazania i postępuję drogą miłości, gdyż powiedział do mnie: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus." Amen

 

Wierzę w Ciebie Jezu, prawdziwa Światłości Świata i oddaję Tobie moje życie, abyś nim kierował. Ty jesteś Bogiem miłosiernym! Dzięki łasce, którą otrzymałem - jestem zbawiony! Przez to, że miłuję czynem i prawdą, postępuję według Twoich przykazań. Z Tobą już umarłem i z Tobą zmartwychwstanę. Amen

 

Wierzę w Boga, który jest Światłem dającym życie wieczne. On mnie powołał, abym stał się Solą Ziemi. Poprzez Eucharystię, Ewangelię i Świadectwo żyję w prawdzie. Zbliżają mnie one do światła, prowadząc do zbawienia. Twoja łaska i wybawienie sprawiają, że staję się Światłością Świata. Amen

Zdjęcie użytkownika Ruch Światło-Życie archidiecezji łódzkiej.

 

Joomla templates by a4joomla