Działające dynamicznie eklezjalne ruchy zaangażowania laikatu oraz duszpasterstwo służby liturgicznej wskazuje na potrzebę formacji coraz większej liczby duszpasterzy do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w duszpasterskich kręgach katolików świeckich, np.: ministranckich, ewangelizacyjnych, pielgrzymkowych, oazowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, liturgicznych, itp. Wychodząc na spotkanie tych potrzeb w Kościele, Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej prowadzi od lat specjalną formę dokształcania dla księży diecezjalnych i zakonnych pracujących w duszpasterstwie parafialnym, katechezie i wśród różnych ruchów kościelnych. Wśród uczestników są księża różnych pokoleń, także proboszczowie oraz księża z sąsiednich krajów.

Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl


Uchwałą Senatu KUL z dnia 24 czerwca 2010 roku cieszące się uznaniem studia akademickie i formacyjne w IFPL zostały od strony formalnej (nie naruszając dotychczasowego ich charakteru i kształtu) dostosowane do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich. Podniesiono ich rangę i stanowią one obecnie pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.

Dwa pierwsze lata są realizowane tak jak do tej pory i podzielone są na sześć konwersatoriów dydaktyczno-formacyjnych, z których każde realizowane jest podczas trzydniowych spotkań.

Zajęcia w Instytucie odbywają się podczas sześciu sesji w roku (w miesiącach: X, XI, II, IV, V, VI) trwających od środy rano do południa w piątek, tak by studiujący kapłani mogli realizować swoje zadania duszpasterskie w niedziele i inne dni tygodnia.

Dzięki współpracy z Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie (20-806 Lublin, ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11) księża studiujący w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej korzystają ze wspólnego zamieszkania, liturgicznego życia we wspólnocie kapłańskiej i formacji pod kierunkiem kompetentnych moderatorów. Instytut realizuje ideał połączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego inicjatorów – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL i przystępują do egzaminu licencjackiego (dotychczasowy tzw. „trzeci rok” IFPL został zniesiony) celem uzyskania kościelnego licencjatu z teologii pastoralnej umożliwiającego otwarcie przewodu doktorskiego.

Na tym etapie można studia zakończyć lub kontynuować następne dwa lata studiów doktoranckich.

Kapłani podejmujący studia w IFPL otrzymują pomoc do ubiegania się o awans w szkolnictwie, a chętni i najbardziej wytrwali mogą także uzyskać stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii KUL.

Uwaga! Księża nie posiadający magisterium, a pragnący studiować w IFPL proszeni są o jak najwcześniejszy kontakt celem indywidualnego rozeznania ich sytuacji.

Cztery bloki tematyczne Instytutu grupują się wokół przewodnich problemów:
1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;
2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;
3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;
4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

Specyfiką studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością ruchów w Kościele.

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2012/2013 rozpoczyna się nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzględnienie w różnych planach możliwości studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni przesłać następujące dokumenty:
1. podanie do Dziekana o przyjęcie na I rok studiów
2. dyplom magisterski
3. trzy fotografie w stroju duchownym
4. pismo kierujące od kompetentnej władzy kościelnej
5. rejestracja elektroniczna (wyjaśnienie u p. dr M. Kobiałki)
6. ksero dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowców – paszportu)
7. okładka na dokumenty – do pobrania w KUL

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać do końca sierpnia 2012 roku na adres:
Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
IFPL - dr Małgorzata Kobiałka
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

Szczegółowych informacji udzielają:

Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14
p. dr Małgorzata Kobiałka, tel. 81/445 38 37, e-mail: kobiala (at) kul.pl

Kurator IFPL
ks. dr Piotr Kulbacki, tel. 691 69 42 21, e-mail: PiotrKulbacki (at) kul.pl, PiotrKulbacki (at) oaza.pl

Joomla templates by a4joomla