Moderator: Ks. Adam Bajer, email: adbajer (at) wp.pl

Odpowiedzialni: Magdalena i Piotr Lesiakowie,email: lesiaki (at) onet.pl

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła,

Drodzy Przyjaciele ze wspólnot młodzieżowych,

 Często rozkładamy ręce, stajemy bezradni i nie wiemy co dalej - co robić i co powiedzieć:

- gdy nasza siostra kolejny rok stara się o potomstwo i nic…

- gdy syn sąsiadów (Michał z IIIc) spotyka się z dużo starszymi  od siebie mężczyznami…

- gdy w naszym bloku jest gabinet ginekologiczny, gdzie dokonuje się aborcji…

- gdy kupujemy z naszym dzieckiem (młodszym rodzeństwem) w kiosku bilety, a obok gumy do żucia i lizaków leżą czasopisma pornograficzne…

- gdy 14-letnie koleżanki naszej córki (nasze koleżanki) rozpoczęły już współżycie seksualne…

- gdy nasza przyjaciółka jest w ciąży i nie wie, co dalej…

- gdy nasz akt małżeński stał się przykrym obowiązkiem i rutyną…

Gdy…

 

Takich problemów i pytań jest mnóstwo, bo współczesny „nowoczesny” świat próbuje nas przekonać, że życie jest po to, aby brać, korzystać i mieć. Nie możemy udawać, że tego nie ma i nas nie dotyczy!!! Od nas, naszego zaangażowania, wiedzy i modlitwy – zależy nasze życie i w ogóle ŻYCIE!!!

 

Dlatego w imieniu diecezjalnej Diakonii Życia chcemy Was zachęcić do udziału w rekolekcjach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Diakonię Życia.

 

Może choć na część pytań znajdziecie odpowiedzi?

 

Może wiedza zdobyta w czasie rekolekcyjnych szkoleń i świadectwo uczestników dodadzą siły do odważniejszego stawania w obronie życia i jego wartości?

 

Może odkryjecie w sobie powołanie do służby życiu w diakonii?

 

Życie w naszych rękach!

 

„EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie      i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga.

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej.

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej.

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także nieporównywalna wartość każdej osoby.” (EV1,2)

Pragnąc przyjąć dziedzictwo wielkiego

Błogosławionego Papieża i realizować je w życiu,

zapraszamy do współtworzenia Diakonii Życia.

Zaproszenie kierujemy do młodzieży, dorosłych, małżonków, każdego, kto pragnie nie tyko bronić,

ale także tworzyć cywilizację miłości i życia. {jcomments off}

Joomla templates by a4joomla