{jcomments off} Sługa Boży ks. F. Blachnicki wielokrotnie mówił o potrzebie wiary konsekwentnej, czyli takiej, która przenika każdą dziedzinę naszego życia, zatem także sferę działalności społeczno-politycznej. Śp. ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec politykę zdefiniował, jako „roztropne czynienie dobra wspólnego”. 

W czasach, w których żyjemy, wiele różnych nieprzyjaznych grup pragnie odebrać nam katolikom głos w dyskusji o naszą przyszłość, o przyszłość naszego narodu i państwa, twierdząc, że wiara winna być ograniczona jedynie do granic świątyni. Wiemy, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego zatem zawsze i wszędzie jesteśmy w naszych świątyniach. Mamy więc prawo - a nawet obowiązek - wypowiadania się na wszystkie tematy nas dotyczące, także te polityczne!

Chcąc, by nasz głos był słyszany, powinniśmy wypowiadać się wspólnie. W związku z tym pragniemy powołać do życia Diakonię Narodu.

Pierwsze jej przedsięwzięcie to wskazanie kilku łódzkich polityków kandydujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych, którzy zobowiązali się do podpisania poniższej deklaracji:
Ja ............................................................. kandydując w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, uroczyście zobowiązuję się do dochowania wierności Nauczaniu Kościoła Katolickiego, szczególnie w zakresie ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz do obrony rodziny, którą tworzą połączeni małżeństwem kobieta i mężczyzna wraz ze swoimi dziećmi.
Zobowiązuję się do wierności Rzeczypospolitej Polskiej, do obrony jej suwerenności gospodarczej i politycznej niepodległości, dbając tym samym o dobro Narodu
.

Podpisanie deklaracji nastąpi w obecności mediów i zaproszonych gości. Ich nazwiska zostaną przedstawione na naszej stronie internetowej i stronie Fundacji Wandea Instytut Myśli Konserwatywnej, która jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Wszystkich chętnych do włączenia się w pracę Diakonii Narodu zapraszam i proszę o kontakt:
Piotr Sobczyński, tel. 508 140 998, email: piotr.h.sobczynski (at) fundacjawandea-imk.pl

Joomla templates by a4joomla