NiepokalanaDzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest szczególny dla całego Ruchu Światło-Życie, który Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki często nazywał dziełem Niepokalanej. 

11 czerwca 1973 roku kard. Karol Wojtyła dokonał w Krościenku nad Dunajcem pierwszego uroczystego zawierzenia Ruchu Światło–Życie Niepokalanej Matce Kościoła. Co bardzo ważne i znamienne ks. Franciszek Blachnicki uznał to wydarzenie za „Akt konstytutywny Ruchu”.

O święcie patronalnym na stronie oaza.pl 

Akt Oddania Ruchu Niepokalanej

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA 
zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością
Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości 
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy
i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.
WYZNAJEMY, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,
zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.
WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.
Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.
JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,
jak wychowywanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.
JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa
jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest
abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.
JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko,
że o tyle tylko staniemy się "Oazą Żywego Kościoła",
o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować
postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.
PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich
którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły
na diakonię Ruchu Światło-Życie.
PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach ruchu
wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.
PRZYJMIJ wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia
i udziel im łaski wytrwania.
PRZYJMIJ także jako swoją rzecz i własność 
to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełom
podejmowanym przez Ruch dla odnowy Kościoła,
i spraw, aby mogło ono bez przeszkód
służyć tylko tej sprawie.
NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,
BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ
DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Amen. 

 

Joomla templates by a4joomla