Synod, aktualności, struktura, historia, dokumenty – to zakładki, które można znaleźć na uruchomionej przez Archidiecezję Łódzką stronie internetowej IV Synodu Diecezjalnego.

Celem Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej jest wzrost wiary i gorliwości apostolskiej, a także rozwijanie duszpasterstwa i inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych poprzez wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi Łódzkiemu na obecnym etapie jego dziejów.

W związku z tym refleksja synodalna będzie skoncentrowana w sposób szczególny na trzech istotnych obszarach duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej: młodzieży, rodzinie i parafii.

Punktem wyjścia w podjęciu dyskusji nad tymi ważnymi sektorami duszpasterstwa będą trzy kluczowe dokumenty pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka: encyklika „Lumen fidei”, posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, które pomogą wskazać kierunki działań w kontekście znaków czasu i pojawiających się wyzwań oraz zarysować perspektywy urzeczywistniania Kościoła Łódzkiego.
Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej ma być zatem wydarzeniem wiary, zaproszeniem do wspólnotowego namysłu nad naszą tożsamością chrzcielną, skierowanym do całej wspólnoty wiernych Kościoła Łódzkiego w celu doprowadzenia jej do doświadczenia spotkania z żywym Jezusem i do dzielenia się radością Ewangelii z bliźnim.

Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej wpisuje się w duchowe przygotowanie Kościoła Łódzkiego do Jubileuszu 100. rocznicy jego istnienia. W tym kontekście będzie on okazją do zaczerpnięcia z bogatego doświadczenia wiary Kościoła Łódzkiego, która na przestrzeni 100 lat jego istnienia znajdowała swoje odzwierciedlenie w życiu duszpasterskim, aby wyciągając wnioski z przeszłości podjąć wspólnie w duchu odpowiedzialności za Kościół twórczą refleksję nad odnową duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej.

(za: https://synodlodz.pl)

Joomla templates by a4joomla